Hoe gaat R&W te werk?

Roots & Wings zoekt een stevige, werkbare en betrouwbare basis voor de relatie met opdrachtgever en andere betrokkenen bij een opdracht. Inhoudelijk begint het bij de begin: analyse van de vraag, deze plaatsen in de context, formuleren van een aanpak, deze contracteren met de opdrachtgever.