Wat doet R&W?

Roots & Wings streeft ernaar het succes en welzijn van mensen en hun organisatie te bevorderen door leiderschap in de organisatie te ontwikkelen, de samenwerking in teams te versterken en door persoonlijke begeleiding van managers en professionals. 
In de praktijk komt dit neer op het zoeken naar een balans die recht doet aan het belang van de organisatie én aan de belangen van de medewerkers. Hier volgen enkele typeringen van het type vraagstukken waar wij aan werken:

  • Een MT in een woningcorporatie functioneert niet optimaal. Vergaderingen verlopen rommelig en in de interactie is eerder sprake van gesteggel dan van samenwerking. Er is sprake van steeds terugkerende patronen. Het lijkt ieder voor zich i.p.v. gezamenlijk staan voor de goede zaak. Dit gaat ten koste van de relaties terwijl de afdeling of de organisatie nu meer dan ooit behoefte heeft aan duidelijkheid en eensgezindheid. Hoe krijg je dit team op één lijn?
  •  Een manager vindt dat haar medewerkers hun verantwoordelijkheid niet of onvoldoende nemen. Zij staat zelf onder druk de prestaties van haar groep te verbeteren maar weet niet hoe zij haar aansturing resultaatgericht en effectief kan maken. Hoe pak je zoiets nu grondig aan?
  • Het college van bestuur heeft duidelijk beleid uitgestippeld voor de onderwijsinstelling. Maar de veranderingen in de context gaan zo snel dat de collegeleden de uitgezette koers willen toetsen bij de belangrijkste stakeholders. Hoe organiseer je zo’n gesprek op een constructieve manier?
  •  Een manager van de afdeling communicatie van een bierbrouwer merkt dat zijn optreden bij zijn medewerkers irritatie i.p.v. duidelijkheid en betrokkenheid oplevert. Zijn eigen baas wordt steeds kritischer en hij snapt dat er iets moet veranderen maar wat en hoe?
  •  Een leidinggevende van een zorginstelling krijgt als feed-back dat zijn taalgebruik wollig en langdradig is. Hoe kan hij hier verbetering in brengen?